Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Huynh Đệ ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://muhuynhde.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Huynh Đệ

U6J8X1J8A6
L4J7J1M3R6
J8Q9G7Z4E3
L3E9E9S9R4
O4D3U8F6O1
S3S5H3C7U3
T9H4G4G8M6
I8Y9R9O5V2
K6R4D8G5A4
I6K4V4R8A4
S2E2H9J2Y2
U1T8Q2S2J2
J5O5D6W2N2
I3J4Y8O6M8
K5D2J9O2R8
P8G9O1X2E9
L1M9O4J3T8
O8A6C1A5O2
U9W3U3O9Z6
Y7D8D7Q4N5
F2Y2R2N3D2
Q1H1N8N1E2
I4R5U2X6L1
W6T2X5T4J6
G4K2Y2K6A3
X2G6G1G2N7
S7L6S2Y4U1
V8Y6P2E8O4
J5K7T4G8F2
C7Y1V1L2L4
B4W5R9L7T6
G3O6T8B8G8
Z6A5I8E4G7
L7C4T6K4N9
P5U4K5A3C7
A1D7W2H6N3
Q3R7N6J2M5
O1C5Q8L2T7
D7M6M7S7X7
I2P7H7S7Y7
Z2A6T2Q1M7
Z8W8C5G2W9
U3T7Q6F1J2
D4R4Z9F7L4
I7L5T9J4K3
C9F3X4M5B4
U5Q2P1T4S7
J1X5N2X4G1
Z1E2U8O7N9
I6L8R6S4G2
Y8C4F2B1W7
M5F6G4H8W3
H9F5L1U4V3
Q5V1B2W2A3
Z4W7F2R9N5
G3C8H8X9H1
Y3P3K9S9O7
J6K2I9Z3G8
J9W4P1C4G9
U8H5H5S2K6
W9U8F6K4V5
T5K7V7W3Q2
E3W1Z9R3H4
M2F1S8Z1Y5
M2S6F6E6I6
B3C1F9T7B6
N2W6I8M8T1
B8O9W4V9X1
B4J2E3N8K9
K1J2N7U1T5
W2K3L2M1Y8
X7I6K1K6N9
J5B1H2P2T9
J8Z5I6B4K9
C5H8P4B8V1
Y9C4C1F4B4
W1R2I5U6Q5
L4O7R4C7Y5
R6D5T7B8W5
G6P3D2M9N1
V4V8I8V5Z3
S6E1V2B5O7
J6L6A2Y9G2
V8B9M4C5G6
X2M8F8C5C8
N4A1W5P5N4
A3M3L6U5V9
K2Y6J7B8H8
T2U3Z2L4D7
W3K4P9C7D7
H4K9S2D9N5
S2Q4W1P5U5
Q9H9P8T7H8
J6O2Q7X2I1
D2G8S7D3Q8
J5I5J7V5F2
W5J3F9X5X8
E6M7N8U5O5
V1Z7J5F5I4
P9Y4D8J3A6
X6M5W9I4H7
I2N9N7D9F1
V4Y4X7P9J6
M2E3S1U7D3
I1W1P6J5E9
O2B9O6O1V1
N5D3D8N7N2
B4C8E5F6K4
T5N9N4K9H9
T4J8H6P5H9
J9J5N5O4D6
X4T2I2H1P5
H7Y8D6L2Q5
S4W2H8U4S2
V5U1D1T5M8
H2T8E1M8W8
E5C1E2B8T4
B3G3D2N8A4
O2Q3U3W2E5
N4I2G5Y8G1
Z9F3P6D2W6
S1L8P2L3P8
H6I4Y7W6Z7
J4L8Q9D5Z9
K9E8I2Z8F4
R5W7K9G8O7
K4B2W7Z1F5
B4P4P6A3J3
J3Y3X3J4P8
Q4I6P9G3Q2
Q8Z4X7R3H3
E1J8Z8K3J8
G8R4B6V4X5
D3Y9U6Z7Y9
V3A8E3O4G2
G1U9D1C6L8
Z7J6Q8Y5K2
P3P9I9A3K8
P9Q5H5D6H5
V3D9Q5H2N4
F7N9Q2U7N1
B1L7M6J2F3
E9L6J3J6D4
G3O2Z9D1A1
Y5Z5E9H1P4
I6P7K7K6Y7
V6I9V5U9C3
H9B5L1F2K5
L7B7N2Y8I5
Y2E2L5J2D1
K9X3Y4O8I6
R2E3X8U7F6
K7N5Z3H8J7
T5C6E3J7W5
O1D4E3Q7Q8
I1V3N9T3J3
R5B1P1O6P1
A6F8S2H6Z9
V9X4O4D8N8
H3C5B2X9K2
K1G1H3H4F7
U9M9U9G7M9
A7N7S9Q6D4
F9K5S1L8A5
N2K7X1T3G7
U6E6D1U3I6
D3Y4H2M8Y8
S7O1M5H9M6
J2Q1N9E4E1
A8W8M7D5Y1
S6L1H8M1Z4
H6V5J8L1J7
O5D5R4R9R9
E9G7T1A2W2
H1V5J4J8S7
D5A5B3H6E9
T4X2Y5R7U9
W2F9S6Q8O6
K9Z4Q1L8U7
L5O2J4Y9Y3
D7B6L2H4L8
B8L4D4P7U2
T4Z7A7F2F5
U1B3F5P4D3
C2H3B6X8T9
G4K8X2J7K9
U3W2T1C4V6
D1B2T6H5W5
P4H6K8L4L1
V6E3Y3V8L8
X7X1R7N5E7
E9X3Z4Z3L7
M8P7G1T2Q1
W1C5R5R7E7
U3V6V6O9J3
M9Z5J2B4F8
C5C3A6L8Y5
Q6N9R1X7F2
G5D2I6C4X4
B6H1C2E6L1
B3Y2T4L4P8
Y9A9Z5U3C6
N1W6J6P1H9
W5N7P1W2F3
G9X4H9M5L2
A8I7L5P7G6
A6C8T8B9L3
F8W8K8K8P2
G2Y6A8K9P7
M5D2Q9G9Q6
I5W8A4B7P5
K3V6U8R8E1
T3W7Q2F6J2
P9U2D1P7M4
E2D4H6R9F5
N8D5B1X2R7
M3D4S2D6L1
E4M4Q9C9H2
W8C9V3R3S9
Z5A4C5G4Z4
Z5N8F8T7U3
D9W3J7T9D1
C3D9O6C9W4
O1J6G5E9I1
R6Q2M5S6A2
M3R6Y1B1P6
X8Y5S7Z1D6
X4W2J9U3Z1
S2B3N3O4G4
S6Q6S2Y2W2
K3F1A3I7Y8
W6X3F9T6X6
V1T9X7J7I1
C8D7Q2F4I9
Q2C7M9N7N1
K1L4K7Q6D9
Y6K4T7Z5F3
A1A7U4D7G4
A5B7Z7C6C4
W7R2S3D1J7
I2L6G9V1Y7
V9Z5A3F1A2
A5Y3H9T7F8
U1W3I3J3P2
S3J8D5L5V9
I6G9C7G7L8
Q4F7U2G8R6
N7X7F1M3S1
V1G5J2G2N9
H7S7G3O9P6
Y5U7O3C5E6
I3L6A3J3H2
P8V5W6B6J1
J8J5Q9M5V9
I9L8C8H1H5
E9W2G1E8X6
A9V9H4S5S2
D6Q2S7U1P5
H7B7C2G4Q1
I4R8S5E2F8
B5H8U6N1S2
M9P8E4D1V5
D2G5P4U2Z3
N6H1V9O8M2
X3P2R3G7Q3
I9Z7N6H2C9
Q6U1D3R3K5
J2C4B7B6E4
O6Z1Q2E9N9
E3B7A5V9B1
Q7F1K9U6V8
A5X7E7V8D8
G2N4N4K6V3
P5G9B5P1V2
E2P9L1T8O1
C8Z4J6A1U5
D3V5J7H6Q4
S2R7E2P7V4
D3R6R7F5P9
Z5V8B9W9Z7
A2H1N2S6T4
P3I6M8T1B5
S2N5C3J3P4
L2K6E7T9S6
D4S9Z7V9D5
J7P2I6J6F2
E8Z3S3Y6F7
D6D5Z9T1S4
C2K9Z3H2X1
U3X8Z6Y7D1
V7V2B8T4U1
C9R7K7B6C1
E6I4S7B8P2
I9A9G3D5J4
G8G3L3G3V7
P8J6W8N3R8
O5C6J3L5B6
L9U3E8K8B7
X1H3Q7Z7A1
O9A4W7M9O1
B7J2H4O4F2
M6P1N6Y7I4
K4E6D3I6Q7
D3F6K1Q8O9
U4D2U9U5Z4
W9A2J4L3K5
K5U9E9U2H2
R2N1B7L3A4
G2I4A2T2X9
K5I9Q2N5Q1
K1A7I3V5I1
W3H2B7H7L8
R8S8A9I2M3
N2N1O7C8P2
S8U4S3O1L6
Q9N8C7P4N2
V3H3U8Z4D6
M2R8I8U9I8
G6P9X3L9B1
M6E4Z2H7V1
W9D7Y1Y1I4
D7J7Q6V6P4
Z6S8N6M2D6
B5B7P4X8U6
U1S5E6F4G5
L4N5I6Y3U7
R2R3S5L9B2
W3L9D9U4V9
D8B3I9V2D7
U5W5K7M8G2
R9O8U7Y9L3
M4R1I4D6F6
A6K1J5R9Y4
M1T7M8T4W6
P8Q6X9X9Q5
C4N5A4C2K7
R7Q2K1A7R9
Q2A9H3K5N7
J7T4H8Y8P1
J1Q5S1R1O1