Vậy là hơn 4 ngày đã trôi qua kể từ khi cụm máy chủ MU Huynh Đệ chính thức open và giờ đây đã tìm ra được những Chiến Binh Thần Tốc.

Thông tin về sự kiện xem lại tại đây: http://forum.muhuynhde.com/showthread.php?4560

Giải thưởng:
STT
Chủng tộc Tên phần thưởng Nhân vật
1 Phù thùy 50 Vzen + 50 Xu vào TK ZippoHD
2 Chiến binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK TranHaoNam
3 Tiên nữ 50 Vzen + 50 Xu vào TK MinhChau
4 Đấu sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK PROMAGIC
5 Chúa tể 50 Vzen + 50 Xu vào TK BabyTom
6 Thuật sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK Class
7 Thiết binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK Vit9Mon

Chú ý:
  • Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản ngay khi có thông báo này.